Välkommen till FolkRättsRörelsen

Upprop: Myndigheter ska SLUTA LJUGA om barn.

- Stoppa myndigheters sekretess-stämpling kring brott mot barn, ge barn juridiska rättigheter, även efter döden.


Länk till : FolkRättsRörelsens upprop mot myndigheters sekretess.

När barn dör eller misshandlas under svenska myndigheters vård hemligstämplas barnets dokument för barnets föräldrar, ofta med motiveringen att "tredje part" måste skyddas. När ett barn dör inom myndigheters vård hemligstämplas barnets obduktionsprotokoll för föräldrarna för att "skydda" det avlidna barnets "vilja".

- Detta anser vi är skitsnack för att dölja brott. 


Dina hemligheter vill du bevara hos dina nära och kära, inte hos myndigheter. Idag kan myndigheter vrida till de lagar som ska skydda barn till att istället skydda förövare.

- Nästan alltid när ett dör på statens institutioner genom mord, självmord, sjukdom eller andra orsaker hemligstämplas all information kring barnet för barnets anhöriga. Man berättar hemska detaljer kring dödsögonblicket för föräldrar men all dokumentation som dödsorsaksintyg och obduktionsprotokoll hemligstämplas för barnets anhöriga för att dölja brott.


- När barn misshandlas av en förövare som rättsväsendet vill skydda hemligstämplas allt för barnets anhöriga. Förtvivlade föräldrar kan bara ana vad deras egna barn blivit utsatta för men de får aldrig veta av myndigheterna. Myndigheterna  hemligstämplar för att stoppa föräldrarna bevaka barnets rättigheter och driva ärendet rättsligt, utan bevis kommer föräldrar ingenstans, deras barn får aldrig upprättelse.

- Vårt krav är enkelt : Följ våra lagar, sluta ljuga.

Åklagare, domstolar och socialtjänster ska sluta ljuga för barns föräldrar, vi har bra lagar i Sverige, följ dem. Barn och anhöriga ska ha större rätt till varandra än myndigheternas rätt. Lagutövare ska följa lagarna, inte vränga lagarna så lagarna passar dem. Självklart finns det fall där barnet måste skyddas från sina anhöriga och det är exakt detta våra lagar är avsedda göra men dessa lagar är inte avsedda missbrukas för att hindra och utestänga anhöriga från att tillvarata barns rättigheter.

Våra lagar ska skydda våra barn och anhöriga, inte personal inom rättsväsendet som ljuger.

Fredrik Lundh Sammeli
Mottagare :
Mottagare av detta upprop är Justitiedepartmentet i Sveriges riksdag, ordförande Fredrik Lundh Sammeli. Det är riksdagens uppgift se till att lagutövare följer de lagar riksdagen beslutar. Övergrepp, misshandel och mord på barn i Sverige måste utredas, inte mörkläggas av de inblandade myndigheterna.  Myndighetspersoner som är inblandade i övergrepp mot barn ska inte själva få besluta om att hemligstämpla bevisen för att hindra de utsatta barnens anhöriga ta till vara barnens rättigheter.


Vill du höja din röst för barns rätt är du välkommen stödja vårt upprop, det kostar inget annat än ditt namn och tiden skriva det. Klicka på länken nedan, fyll i ditt namn så är du med oss när vi överlämnar detta krav om att följa Sveriges lagar före riksdagens sommaruppehåll i Juni.


HJÄLP OSS KRÄVA ATT LAGUTÖVARE FÖLJER VÅRA LAGAR !!

- för våra barns skull.

Länk till : Folkrättsrörelsens upprop mot myndigheters sekretess.Länk till en djupare sammanställning av lagrum sekretessregler barn :

Länk till en djupare sammanställning av lagrum sekretessregler barn.


Ansvarig utgivare Peter Martinsson, utgivningsbevis MPRT 17-00046 (lexnoxa), peter@lexnoxa.com.