Välkommen till FolkRättsRörelsen

Folk måste få rätt.

Folkrättsrörelsen har upphört.