Välkommen till FolkRättsRörelsen

Folk måste få rätt.Välkommen till Folkrättsrörelsen.
Sverige har väldigt bra lagar, de flesta av våra lagar som vår konstitution, (Regeringsformen) är kloka och genomtänkta men tyvärr gäller inte längre våra lagar alla.

Detta vill vi ändra på.

FolkRättsRörelsen, eller bara FRR, är en medborgarrättsrörelse som vill hjälpa dig få rätt. En gräsrotsrörelse där vi tillsammans vill ge kraft åt våra lagar och allas rättigheter, vi vill verka för ett gemensamt krav att de lagar vi kommit överens om ska gälla alla, alltid, utan undantag.

Sverige har inte haft behov av en medborgarrättsrörelse tidigare för allt har fungerat av ordning och välvilja men där är vi inte nu. Våra myndigheter blir mer och mer aktivistiska, den neutralitet och objektivitet som varje finansiär, skattebetalare, av vår offentliga förvaltning ska vara garanterad har tappats bort. 

Nationen Sverige är sina medborgare. 
Utan medborgarna upphör landets värde och finansieringen av nationen. Förvaltningen av nationen har inget eget syfte utan är till för medborgarna, det är medborgarna som betalar landets förvaltning genom skatter och avgifter, därav följer medborgarnas oinskränkta rätt till insyn och bestämmanderätt över denna förvaltning av nationen. 

- Vi är inte nöjda med att handläggare på Försäkringskassan kan göra en egen läkarbedömning och upphäva en bedömning från en riktig läkare, det kallas kvacksalveri och bör förbjudas i Sverige. 

- Vi är inte nöjda med att åklagare lägger ned åtal för att en åklagare inte vill åtala en person. För att trygghet och säkerhet ska bestå för Sveriges medborgare gäller absolut åtalsplikt för allmänna åtal av alla brott alltid, det ska inte ha någon betydelse vem som blivit drabbad eller vem som lagförs, har ett brott begåtts ska det bli utrett och lagfört, att lagutövare som åklagare och domare bryter mot våra lagar håller inte, det är inte ultimat rättsskipning. 

- Vi är inte nöjda med att domare ljuger i domstolar, att lokala tjänstemän inom kommuner genomför grova bedrägerier eller att tillsynsmyndigheter av vårt rättsväsende ägnar sig åt lukrativ tjänsteförsäljning till instanser som vill undvika bli granskade.

Vår lag ska inte användas som skydd för brottslingar, lagen ska användas som skydd mot brottslingar.

Du är välkommen i FRR....
...om du vill verka för trygghet och säkerhet.
...om du vill verka för lag och ordning.
...om du respekterar allas rätt till fri tro.
...om du respekterar allas lika rättigheter.
...om du respekterar allas yttrandefrihet.
...om du vill arbeta för humanism.
...om du vill verka för ett bättre samhälle.
...om du har lämnat en extremistorganisation och vill göra bättre.

Du är inte välkommen....
...om du anser att vissa medborgare är mindre värda än andra.
...om du försöker fly undan lagar och regler.
...om du är nazist, feminist, rasist, islamist eller annan extremist som vill förtrycka någons rätt.

Du får...
...vara medlem.

Som du ser är FRR en enkel förening, vi vill att våra lagar ska gälla alla, alltid, vi förespråkar varken anarki eller tyckande utan bara att land med lag skall byggas.