Välkommen till FolkRättsRörelsen


- Länk till namninsamling för att stödja FRR "grupptalan" hittar du här : (Länk)2020-09-29 : Organisering av "grupptalan" om återbetalning av public service avgiften pga avtalsbrott.

Vi startar idag organiseringen av en "grupptalan" mot skatteverket för återbetalning av public service avgiften.

I villkoren för public service avgiften ställs krav om saklighet, opartiskhet och demokrati men SVT har bevisligen brutit dessa regler upprepat så nu kräver vi tillbaka den avgift som tagits under falskt föregivande.

Om du vill delta sker det i två steg :

1. På den epostadress du använde för att registrera dig som medlem i Folkrättsrörelsen får du ett yrkande som du fyller i med ditt namn, bostadsadress och din signatur på sista sidan. Sedan skickar du själv in det till Skatteverkets registrator.
Yrkandet skickas ut 29 septemeber 2020 och sedan varannan dag eller på begäran i mån av tid.
 
2. Ensam är svag, många är starka.
För att stärka vår "grupptalan" vill vi att du signerar denna namninsamling som du hittar här (länk) med ditt förnamn, efternamn och bostadsort. vill du få uppdateringar i frågan anger du frivilligt en epostadres. 

Frivilligt, ickebindande.
Att delta i denna "grupptalan" är frivilligt, gratis och icke-bindande. Vi gör detta för att vi vill stärka medborgarnas demokrati och rätt till ett opartiskt sakligt public service där vi genom offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen ges insyn och kan kontrollera saklighet, opartiskhet och demokrati genom offentlig insyn i den public service vi genom tvång finansierar. 

Vänligen notera att lagarna kring källskydd och meddelarskydd regleras i just Tryckfrihetsförordningen, skydd av en källas identitet står över rätten till offentlig insyn.

Själva yrkandet som du fyller i och skickar in ser ut så här :

Bild på första sida i FRR yrkande om återbetalning av public service avgift pga avtalsbrott.

Välkommen delta i vår "grupptalan" och upprop för att stärka grupptalan om ökad demokrati och lag. Grupptalan är egentligen inte möjligt i Sverige så detta är per defintion inte en grupptalan men med den samordning som sker genom folkrättsrörelsen ökar din styrka med oss andra. Om du är intresserad av att läsa mer om grupptalan rekommendera jag wikipedia (länk).

Välkommen, tillsammans är vi starka.


2020-09-14: Stöd vårt upprop om krav på offentlighet inom SVT.

Stöd vårt krav om offentlighet för public service. Med den obligatoriska public service avgiften upp till 1347:-/person/år blir SVT, SR, UR mfl. offentlig finansierat organ. Därmed bör rätten till offentlig insyn ges de medborgare som finansierar public service. Vi avser driva detta rättsligt om vi får ett stöd av 2000 personer. Det kostar inget, allt vi behöver är ditt mandat driva denna fråga i domstol. Du signerar vårt upprop här (länk) eller klicka på bilden ute till höger. Personuppgiftsansvarig är Peter Martinsson, LexNoxa, utgivningsbevis 17-00046.

Du hittar mer info i saken på LexNoxa här (länk).


Tack för din medverkan.2020-08-31: Nytt försök.
Efter en tids paus gör vi ett nytt försök med Folkrättsrörelsen.

Folk måste få rätt.
Vi vill göra dig mer intresserad och delaktig i dina egna lagar. Det är förbannat märkligt att du som betalar för svensk lag har så liten insyn i hur de du avlönar utövar din lag. Vårt mål är att Sveriges författningssamlingar (lagar) ska upprätthållas av en Författningsdomstol, inte av en lekstuga med Justitieombudsmän som väljs på två år och sedan går tillbaka till de myndigheter JO granskat efter sin tid som "granskare". 

Av Europas 44 länder har 27 länder författningsdomstol, Sverige är inte ett av dessa. Det är faktiskt väldigt oklart vem som upprätthåller Sveriges demokrati. När några av de riksdagsledamöter vi avlönar i vår riksdag vägrar prata med alla 349 förtroendevalda riksdagsledamöter så är det ett brott mot Sveriges första grundlag om representativt parlamentariskt statsskick. Så vem exakt upprätthåller Sveriges demokrati när demokrati-hatare bestämt sig sabotera vår demokrati ? Det är helt okej att ha olika åsikter men åtar man sig uppdraget att söka bästa lösningen för Sverige under demokratiska former i vår riksdag är det inte acceptabelt åsidosätta det uppdraget. 

Vår önskan är att vi som betalar för utövningen av Sveriges lagar ska ha full insyn i hur våra lagar utövas genom en "oberoende medborgarkommission", en grupp medborgare som alltid har full insyn i alla myndigheter utan hinder av sekretess, lite som det var tänkt att JO skulle verka.

Varför FolkRättsRörelsen ?
Istället för att slösa miljoner av dina skattepengar på att reparera sönderslagna busskurer, parker och stadskärnor i upplopp och kravaller vill vi ställa krav på de vi betalar att utöva vår lag transparent och korrekt. Vi vill använda vår yttrandefrihet och föreningsfrihet för att under fredliga demokratiska former återupprätta svensk lag.

Lagarna.
Sverige har väldigt bra lagar. När du läser våra lagstiftares (riksdagsledamöternas) förarbeten som blir instruktionen för hur en lag ska användas inser du att våra lagar är ganska kloka och genomtänkta. Problemet är hur lagarna utövas.

Lagstiftare.
Enligt vår grundlag Regeringsformen 1 kapitel §4 är det våra 349 folkvalda riksdagsledamöter som beslutar Sveriges lagar, det är alltså du som valt dina lagstiftare :

Regeringsformen 1 kap.§4 (länk) : 
4 §   Riksdagen är folkets främsta företrädare.
Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.

Lagutövare.
Enligt vår grundlag Regeringsformen 1 kap. §8 är det våra myndigheter som "utövar" lagen. När en lag har beslutats av riksdagen registreras den i vår författningssamling och överlämnas till myndigheterna för att användas.

Regeringsformen 1 kap.§8 (länk) : 
8 §   För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.

Hur ska våra lagar utövas ?
Sveriges lagar ska utövas sakligt, opartiskt och objektivt. Ur Sveriges grundlag Rf 1 kap.§9 kommer något vi kallar "objektivitetsprincipen". Objektivitetsprincipen betyder att myndigheter ska vara objektiva, som exempel måste en åklagare som ska åtala en brottsling redovisa bevis både för och emot brottslingen om sådan bevisning finns, åklagaren ska enligt lag "argumentera mot sig själv" vid ett åtal av en brottsling.

Saklighetsprincipen betyder att myndigheter ska ha stöd i fakta eller bevis för kärnfrågan vid ett avgörande. Det är alltså inte tillåtet att gissa, tycka, känna, anta eller tro vid myndighetsutövning, det är inte heller tillåtet att använda svepskäl, falska argument eller obevisade påståenden.

Regeringsformen 1 kap.§9 (länk) : 
9 §   Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Problemet är att du inte får välja dina lagutövare. Lagutövarna i Sveriges myndigheter och förvaltningar är anställda med lön betalad av dig. Du har rätt till en viss insyn i lagutövningen men inom till exempel migrationsverket, försäkringskassan, domstolarna och socialtjänst kan lagutövarna själva hemligstämpla när de bryter mot lagen så att du inte ska kunna bevisa deras lagbrott, det är en väldigt bekväm sits du betalar.

Lagägare...?
Enligt vår grundlag Regeringsformen 1 kap.§4 är riksdagen lagstiftarna, enligt Rf 1 kap.§8 är Sveriges myndigheter och förvaltningar lagutövare men vem äger lagen ?

Det gör du. Du som via din skatt betalat lagstiftarnas löner när de beslutade lagen i den riksdag du betalar och sedan lämnade över lagen till de lagutövare du betalar lön för i Sveriges myndigheter och förvaltningar. Om du betalat hela kalaset med löner, lokaler, datorer, processer och arkiv äger du också lagen.

Tillsynen av lagutövarna.
Vem representerar dig, lagägaren, i lagutövningen ? När en lag ska stiftas frågar riksdagen lagrådet och olika remissinstanser, universitet, myndigheter, föreningar eller privatpersoner som har mycket kunskap om det man vill lagstifta om får bidra med sina kunskaper. Du som lagägare är alltså väl representerad i lagstiftningsprocessen, men vilken insyn har du i lagutövningen ?

Enligt Regeringsformen 13 kapitel "Kontrollmakten" §6, är det riksdagens myndighet "Justitieombudsmannen" som tillsammans med riksrevisionen granskar hur Sveriges lagutövare utövar din lag.

Regeringsformen 13 kap.§6 (länk) : Riksdagens ombudsmän
6 §   Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän (justitieombudsmän), som i enlighet med den instruktion som riksdagen beslutar ska utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. En ombudsman får föra talan i de fall som anges i instruktionen.

Ditt folkvalda parlament, riksdagen, väljer de granskare som i 2 år som Justitieombudsman ska upprätthålla Sveriges författningssamlingar (lagar), men....vad gör en justitieombudsman efter sina 2 år som JO ? Var söker en JO jobb efter sin tid som granskare ? En JO som åtalat en lagutövare enligt JO instruktion §6 kanske inte är välkommen var som helst inom vilken myndighet som helst ? Om en JO åtalat en åklagare för tjänstefel kanske denna JO inte är välkommen inom åklagarmyndigheten ?

Det är här det blir uppenbart Sverige har stora luckor. De flesta länder i Europa som Frankrike, Tyskland, Polen, Ungern, Portugal, Spanien (27 av Europas 44 länder) har en oberoende Författningsdomstol som har rätt granska myndigheter, regering och parlament. Oberoende betyder att domarna i Författningsdomstolen inte behöver ta hänsyn till vad deras beslut får för konsekvenser så som tex JO i Sverige behöver fundera över. En Författningsdomstol har fri jurisdiktion, nyligen dömde Tysklands Författningsdomstol att EU's stödköp av krisande länders statsobligationer med tyska skattepengar var olagligt (länk), ett ganska kaxigt och beundransvärt domslut för att förvalta tyska medborgares skattepengar för rimligen bör väl tyska medborgares skattemedel gå till Tysklands skolor, sjukvård och samhälle ?

EU blev ganska missnöjda med detta beslut, Tyskland har precis som Sverige EU's regler inskrivna i grundlagen så sista ordet om hur Tyska medborgares skattepengar ska användas är nog inte sagt ännu. 

Regeringsformen 1 kap.§10 (länk) :

10 §   Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408).

Sveriges rättsväsende, lekstugan.
Bristen på granskare av Sveriges rättsväsende har lett till en fullständig lekstuga med domare som ljuger och myndigheter som begår grova bedrägerier. Den vanligaste metoden myndigheter och domstolar använder för bedrägerier är att utesluta eller förfalska beslutsmotiveringen. Enligt lag ska alla beslut härledas med vad som anförts, bevisats och stöd av lag. Varje gång en myndighet begår bedrägeri hittar du det i beslutsmotiveringen. Antingen utelämnas beslutsmotiveringen helt som i domstolarnas prövningstillstånd som i strid med Rättegångsbalken 17kap.§12 skiter i beslutsmotivering för att begrava förfalskade domslut eller som JO, skriver ihop beslutsmotiveringar som är ren rappakalja. En annan metod lagutövare använder för att åsidosätta svensk lag är "rättspraxis". När domstolar inte vill följa lagen ljuger man ihop ett beslut om att "så här har vi alltid gjort så nu gör vi så" istället för att följa svensk lag. Att rättspraxis finns i Sverige är ett exempel på hur svag tillsyn av rättsväsendet Sverige har när lagutövarna tillåts ta över lagstiftningen.

Om du som betalar minst halva din inkomst i skatt för detta är nöjd så fortsätt som du gör. Om du vill förändra och öka din rätt till rättvisa är du välkommen hjälpa oss, alla behövs.

Folkrättsrörelsen 2020-08-31, Peter Martinsson.