Folkrättsrörelsens logotyp

Folkrättsrörelsens logotyp ©.


Så här tänker vi : 

Målet.
- Överst i vår logotyp ser du det vi alla vill uppnå : Trygghet och säkerhet. Vi behöver trygghet och säkerhet för ett gott liv, utan trygghet och säkerhet upphör utveckling och förbättring. Om du inte känner dig säker och trygg har du ingen tid utveckla och förbättra utan du måste lägga tid på att säkra det du har, du måste installera kraftigare dörrar och fönster för att ingen ska bryta upp ditt hem, du måste lägga tid på självförsvar för att känna dig trygg där du är istället för att ägna dig åt en rolig hobby eller annat.

Vägen till målet.
Trygghet och säkerhet uppnår vi genom fred och frihet som måste stå på en bas av lag och ordning, om vi inte har en bas av lag och ordning faller allt annat. Om du inte kan vara säker på att alla andra som kör bil på vägen inte kör på sin sida av vägen utan kör på din sida av vägen vågar du inte åka bil någonstans, om du inte kan vara säker på att polisen låser in rånare vågar du inte gå till affären för där kan du bli rånad, vi behöver alltså grundläggande lag och ordning för att vårt samhälle ska fungera. Utan lag och ordning upphör det mesta.

Jag är inte du, du är inte jag.
Vi är alla individer och så måste det vara. Om alla vore som jag blir det väldigt tråkigt, i början kommer vi bra överens men för att utvecklas behöver vi någon som inte tänker som jag utan tänker nytt, vi behöver fler som tänker. Det är därför det är viktigt vi tänker fritt, om alla tänker likadant tar vi inga utvecklingssteg, då står vi kvar på samma ställe för ingen vågar utmana det alla tänker om och om igen. Därför måste var och en få vara sig själv, lite kantig, lite ruff men det måste vi vara och alla måste vara välkomna i gemenskapen, detta vill vi visa genom en kantig i cirkel i en rund cirkel, kantigheter måste få plats i gemenskapen.

Små ringar.
Runt hela cirkeln är små ringar. Det är vi. Du och jag, vi lever här nu och det är du och jag som ska ta till vara och göra det bästa av denna tid vi har tillsammans här för livet ändras fort, tillsammans är vi förvaltare, här och nu.

Välkommen.