Folkrättsrörelsens stadgar.

 


FolkRättsRörelsen (FRR) deklarerar i kraft av sina medlemmar :

§1. FRR bekräftar Sveriges lagar, författningssamlingar och demokratiska principer så som beslutade av våra folkvalda lagstiftare.

§2. FRR erkänner EU's konstitutionella och nationella författningssamlingar så som beslutade av våra folkvalda lagstiftare.


§3. FRR uppmuntrar åsiktsfrihet, tankefrihet och yttrandefrihet till hög grad nödvändig för utveckling, ifrågasättande och tankeförnyelse av samhället under grundlagarna.

§4. FRR tar avstånd från alla extrema former av förtryck som exempelvis nazism, feminism, rasism och islamism.

§5. FRR uppmuntrar saklig och objektiv debatt under fredliga, icke våldsamma former. Medlemmar åtar sig förhålla sig tydliga, konkreta faktabaserade och sakliga, inga andra tolkningar än vad som framförts av FRR tillåts. osaklig massmedia gas ingen rätt hitta på eller förvanska FRR's budskap. Osagt, oskrivet eller "hemma-tolkat" har ingen existens om det inte har förankrats med FRR.

§6. FRR godkänner inga tolkningar av rörelsen från utomstående. Tolkningar ej officiellt vidimerade av FRR står som individuella vantolkningar utan några kopplingar eller samband med FRR.

§7. FRR förlåter. Individer som vill utvecklas ur extremism välkomnas efter officiellt avståndstagande från tidigare missdåd och står förenad med FRR för demokrati, allas lika rätt och yttrandefrihet.

§8. Rörelsen kan på medlemmarnas mandat samarbeta solidariskt med valfri organisation i sakfrågor utan att samarbetsorganisationens principer för den skull kan reflekteras på FRR, FRR är alltid FRR, inget annat.

§9. Ingen medlem står för annan princip än ovan redovisade i sitt medlemskap med FRR. Medlemmen har sökt sitt medlemskap utifrån denna deklaration och kan på inga villkor förknippas med annat budskap i samband med FRR.

§10. Ingenting av vad som annonseras ovan dras ifrån eller adderas rörelsen utan rörelsens godkännande.